Vaihto-omaisuuden kirjaaminen

Materiaalit ja raaka-aineet ovat peräisin vastuullisilta henkilöiltä,joka teki ostoksia käteisenä sekä toimittajilta. Määrätyt resurssit voivat näkyä yrityksessä oman valmistuksen kustannuksella ja alentavien perusvälineiden arvonalentumisesta. On olemassa tietty järjestys, jonka mukaan materiaalien vastaanottaminen kirjataan.

Toimittaja yhdessä toimitettujen tuotteiden kanssalähettää mukana olevat asiakirjat ostajalle. Näihin kuuluvat rahtilaskut, maksupyyntö (yksi kopio suoraan ostajalle, toinen - pankin kautta), kuitti rahtikirjaan ja muut. Tilaus, jonka mukaan kirjanpito on tehty kirjanpidon osastolla, tarkistaa ostajien kirjanpitäjän oheisasiakirjojen täydellisyyden. Tarkastettuasi asiakirjat siirretään vastuuhenkilölle - toimituksen suorittajalle.

Hankintayksikkö suorittaa tarkastuksenvalikoiman vaatimustenmukaisuus, määrä, laatu, toimitusehdot, hinnat ja muut. Sovintoratkaisuista tai muusta saateasiakirjasta saatujen sovintotulosten perusteella tehdään osittainen tai täydellinen hyväksyntä (maksun hyväksyminen).

Järjestys, jonka mukaisesti(varastot), säädetään tavaroiden vastaanoton ja sen haun valvonnasta. Näihin tarkoituksiin toimitetaan erikoislehti. Rekisterinumeron on sisällettävä rekisterinumero, toimittajan nimi, tallennuksen päivämäärä, rahdin tyyppi, kuljetusasiakirjan numero ja päivämäärä, vastaanottotilaus tai tavara, jolla rahdin hakua koskeva pyyntö hyväksytään, ja muuta tietoa. Huomautuksissa on tietoja maksusta tai kieltämisestä.

Tilintarkastuksen jälkeen maksuvaatimukset siirretään tilintarkastusosastolle. Kuitit annetaan kuormatraktorille, joka vastaanottaa ja toimittaa tavarat.

Menettelyn mukaisestikuormatraktori hyväksyy vastaanotetun lastin painon ja paikkojen määrän. Jos on olemassa merkkejä, jotka aiheuttavat epäilyjä vastaanotettujen tavaroiden turvallisuudesta, valtuutetulla henkilöllä on oikeus vaatia kuljetusorganisaatiolta todentamista. Jos pakkauksessa on pulaa, paikkoja, vahinkoja pakkauksessa, vahinko, erityinen (kaupallinen) teko laaditaan. Tämä asiakirja on perusta, jonka perusteella tavarantoimittajalta tai kuljetusorganisaatiolta vaaditaan korvausvaatimuksia.

Vastaanottaminen materiaaleista toisesta kaupungista olevasta varastostasuorittaa huolitsija pukemisen ja valtakirjan mukaisesti. Asiakirjat osoittavat vastaanotettavien tavaroiden luettelon. Huolitsijan hyväksymässä hyväksymisessä ei ole vain määrällistä vaan myös laadullista tarkastusta.

Hyväksytyt tuotteet toimitetaan yritykselle. Huolitsija toimittaa materiaalit varastolle. Varastonhoitaja suorittaa hyväksynnän tarkastaessaan rahdin laadun ja määrän sekä toimittajan tilin tiedot. Tilaus, jonka mukaisesti MPP: n kirjanpito on suoritettu, edellyttää varastonpitäjän vastaanottotilauksen valmistelua vastaanotetulle rahtille. Huolitsija ja varastonhoitaja allekirjoittavat optiolainan.

Kirjanpito MPZ suoritetaan sopivissa yksiköissä (numeerinen, lineaarinen, tilavuus, paino). Kun lähetys saapuu yhteen yksikköön ja virtaus muille, käytetään kahta mittayksikköä samanaikaisesti.

Jos todellisen välillä ei ole erojatoimittajan tiedot ja tiedot, se voi rekisteröidä ilman kuittituloa. Tällaisissa tapauksissa tilauksen perusedellytyksiä sisältävä leima on leimattu toimittajan asiakirjaan.

Tavarat vapautetaan yhtiön varastosta taloudelliseen kulutukseen, tuotannon tarpeisiin, jalostukseen sekä epäsuotuisten ja ylijäämävarastojen myyntiin.